xalı-xalça

xalı-xalça
is. top. Xalı və xalçalardan ibarət döşənək. Otağa xalı-xalça döşəmək.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • xalı — is. Böyük xalça. Azərbaycan xalıları. İran xalısı. – <Hacı Qambay> divardakı xalılara, rəfdəki qablara və bütün otaqdakı şeylərə ötəri göz gəzdirdi. Qant.. <Nuriyyə> qayğısız bir görünüş alaraq, qarşı divara vurulmuş xalıya baxdı. İ.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cecim — is. Arasına yorğan döşək və s. yığmaq, döşəməyə salmaq, ya da xalça kimi divardan asmaq üçün müxtəlif rəngli iplərdən toxunan zolaqlı, yaxud naxışlı döşənəcək. Xalı, xalça, cecim və ipəklə bəzənmiş bu otaq Şuşa sövdəgəri Hacı Kərimin qızı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • döşəmək — f. 1. Salmaq, sərmək, bir şeylə üstünü örtmək. <Cahangir bəy:> İldırım, sən də yapıncıları döşə yerə. . . N. V.. Tərgül qazanın altında od yandırdı, samovara köz saldı, masanın üstünə ütülənmiş ağ süfrə döşədi. Ə. Vəl.. // Yerə xalça, palaz …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gəzdirmək — f. 1. Birisinin əlindən tutaraq, ya qucağına götürərək, yaxud miniyə mindirərək, yaxud da yanınca özü ilə bərabər hərəkət etdirmək. Uşağı bağda gəzdirmək. Körpəni gəzdirmək. Uşaqları maşında, faytonda gəzdirmək. – <Əhmədi> lap körpəliyindən …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • körpəlik — is. İnsanın, heyvanın südəmər, süd yeyən dövrü; körpə uşağın, heyvanın hal və keyfiyyəti. // Körpəlikdən, körpəliyindən şəklində – lap uşaqlıqdan, kiçik yaşlarından. Oynamağı körpəlikdən sevmək. Körpəlikdən bir şeyə alışmaq. – <Əhməd… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tamaşa — is. <fars.> 1. Baxıb seyr etmə. Siz hərəkət edən gəminin göyərtəsindən . . alçaq və uca dağların tamaşasına dalmağın zövqünü dadmısınızmı? M. İ.. Tamaşa etmək (eləmək) – 1) baxıb seyr etmək, baxmaq. Axşam vaxtları kəndin kənarında durub… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • toyxana — is. Toy məclisi üçün düzəldilən yer, böyük otaq və s. Həyətdə toyxana özləri tikib, xalı, xalça, palaz, fənər tanış evlərdən yığıb, toyxananı döşərlər. R. Ə.. Toy gecəsinə çox adam gələrdi. Bunun üçün böyük bina olmalı idi. Toyxana köhnə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gəbə — is. Böyük xalça, xalı. Otağa gəbə döşəmək. – Biz oturduq yerə təzə döşənmiş təzə gəbələrin üstündə. C. M.. Evlərdən burovuz olaraq yığılan xalça və gəbələrlə xırman başdan başa döşənmiş idi. S. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hana — 1. is. Əllə xalça, palaz və s. toxumaq üçün yerdə qurulan dəzgah; xana. Axşamdan yıxılır, ertədən yatır; Həftədə hanaya bir arğac atır. . A. Ə.. Qızlar oturmuşlar qabaqda hana; Xalı toxuyurlar damaqları çağ. Z. Xəlil. Hana toxumaq – hanada xalça …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”